Κανονισμός Ακαδημιών Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Αθλητικοσ ομιλος Πολυγυρου

Κανονισμός Λειτουργίας και Όροι Συμμετοχής στον Α.Ο.Π.

Ο ΑΟΠ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο  που σκοπό έχει να μάθει στα παιδιά την αξία του αθλητισμού μέσω του μπάσκετ, του βόλλευ, του πινγκ-πονγκ, του στίβου και να αναπτύξει την συνεργασία, την ομαδικότητα και την φιλία μεταξύ των παιδιών. Στόχος του σωματείου είναι τα παιδιά των ακαδημιών να παίξουν στις αντιστοιχες ανδρικές ομάδες του ομίλου. Ένα κύριο έσοδο για την ορθή λειτουργία των ακαδημιών είναι οι εισφορές των γονέων. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται μέρος των εξόδων των προπονητών, των διαιτητών των αγωνιστικών τμημάτων κ.α. Το σωματείο διοικείται από εννιαμελές συμβούλιο το οποίο είναι υπεύθυνο για την επιλογή των προπονητών και την οικονομική διαχείριση του συλλόγου. Το συμβούλιο ορίζει τους εφόρους, έναν ανά τμήμα. Οι έφοροι είναι συνήθως γονείς, είναι υπεύθυνοι για τα δελτία των παιδιών που αγωνίζονται, ακολουθούν την ομάδα στους αγώνες, επιλύουν τυχόν προβλήματα μεταφοράς των παιδιών στους εκτός έδρας αγώνες με την συνδρομή των γονέων, παρακολουθούν προπονήσεις, ενημερώνουν τους γονείς για τυχόν αλλαγές προγράμματος και υποχρεούνται να επιλύουν προβλήματα και απορίες των γονέων μεταφέροντας τες στο διοικητικό συμβούλιο. Οι έφοροι γνωστοποιούνται και επιλέγονται από τους γονείς και την διοίκηση στην αρχή της περιόδου. Το πρόγραμμα των προπονήσεων γνωστοποιείται κατά την εγγραφή, με την επιφύλαξη κάποιων μεταβολών που οφείλονται σε λόγους για τους οποίους δεν είναι υπεύθυνος ο σύλλογος.

Η εγγραφή του παιδιού συνεπάγεται με πλήρη αποδοχή των κανονισμών και απαιτήσεων του συλλόγου.

Κατά την εγγραφή απαιτούνται:

Α. Πιστοποιητικό γέννησης,

Β. Πιστοποιητικό υγείας από παιδίατρο, παθολόγο ή καρδιολόγο. Σε περίπτωση που η βεβαίωση δεν προσκομισθεί εντός δεκαπενθημέρου από την εγγραφή, ο κηδεμόνας θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της παράλειψης.

Γ. Το ποσό της συνδρομής καθορίζεται κατ΄ έτος ή εφ’ άπαξ 180 Ευρώ κατά την εγγραφή ή σε 3 ισόποσες δόσεις των 60 Ευρώ εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται κατά την εγγραφή και η δεύτερη εώς 25 Δεκεμβρίου και η Τρίτη το αργότερο εώς τις 10 Μαρτίου. Μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες (25 Δεκεμβρίου και 10 Μαρτίου) λύεται η συνεργασία μεταξύ συλλόγου και γονέως και επομένως το παιδί δεν μπορεί να συμμετέχει στις προπονήσεις.

Για δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας η συνδρομή ομοίως καθορίζεται όπως και παραπάνω με έκπτωση στην συνδρομή του δεύτερου παιδιού κατά 50%. Για τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας δεν καταβάλετε συνδρομή

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Με την έναρξη της περιόδου τα παιδιά κατατάσσονται σε τμήματα με κριτήριο την ηλικία και τις τεχνικές γνώσεις που έχουν. Η κατάταξη γίνεται ΜΟΝΟΝ από τους προπονητές των τμημάτων. Κατά την διάρκεια της περιόδου μετά από πρόταση του προπονητή του τμήματος μπορεί να γίνει αλλαγή του τμήματος του παιδιού και της ομάδας. Στην αρχική κατάταξη όπως και στις προαναφερθείσες αλλαγές η διοίκηση και οποιοσδήποτε άλλος ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
 • Για οποιοδήποτε παράπονο ή απορία τους, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στον έφορο της ομάδας. Το έργο των προπονητών είναι η προπόνηση και η διαχείριση των αγώνων, καμία διοικητική ή άλλη ευθύνη δεν έχουν και κρίνονται  κατ’ επέκταση από την διοίκηση. Υποδείξεις ή εκδήλωση παραπόνων στους προπονητές απαγορεύεται αυστηρά. Αν ο γονέας κρίνει ότι η απάντηση του εφόρου δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να απευθυνθεί απ’ ευθείας στην διοίκηση.
 • Η παρουσία των εγγραφέντων παιδιών στις προπονήσεις είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Τα παιδιά ΔΕΝ θα συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων αν δεν παρακολουθούν ικανοποιητικό αριθμό προπονήσεων.
 • Οι αθλητές, αθλήτριες του ΑΟΠ θα φοράνε τα ρούχα τα οποία τους παραχωρεί η Ακαδημία. Η ομοιομορφία στις προπονήσεις κάνει ποιο ωραία την προπόνηση των παιδιών. Τα παιδιά φορώντας τα ρούχα της ομάδας νιώθουν ισότιμα με τα άλλα παιδιά και περήφανα.
 • Οι μετακινήσεις των παιδιών στους αγώνες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των γονιών. Σε περίπτωση μετακίνησης με λεωφορείο η συμμετοχή των γονέων είναι χαρά μας.
 • Η ομάδα απαιτεί σεβασμό από παιδιά και γονείς. Σε περίπτωση που το παιδί πριν ενηλικιωθεί θελήσει για λόγους προσωπικούς να παίξει μπάσκετ σε άλλη ομάδα θα του δίνεται η ελευθέρας και το σωματείο δεν θα επιθυμεί ξανά την συνεργασία με το συγκεκριμένο  αθλητή-τρια.. Ατομα που αποχωρούν από την ομάδα , θέτουν εαυτόν εκτός ομάδας.
 • Υποσχετικές θα δίνονται μόνο για διευκόλυνση των αθλητών της ομάδας. (π.χ.στρατευμένος αθλητής, επίσης όταν ένας αθλητής-τρια περάσει σε σχολή σε άλλη πόλη , άρα ακολουθεί μετεγκατάσταση και επιθυμεί να συνεχίσει να ασχολείται με το άθλημα που έχει επιλέξει σε τοπική ομάδα της πόλης στην οποία πρόκειται να μετακινηθεί).
 • Απώλεια ή καταστροφή υλικού του Συλλόγου (μπάλες, ρούχα κ.α.) από αθλητή θα επιβαρύνει τον ίδιο.
 • Η ακαδημία φροντίζει να παρέχει σετ προπόνησης στους νέους αθλητές και αθλήτριες της ομάδας. Φροντίζει με την εύρεση χορηγιών να παρέχει και επιπλέον είδη ιματισμού (φόρμες, τσάντες κ.α.). Επίσης θα παρέχει στα μέλη της ειδικές εκπτώσεις από εμπορικά καταστήματα της πόλης μας.
 •  Τέλος η διοίκηση θέλει να υπενθυμίσει ότι κύριος στόχος της είναι να μάθει στα παιδιά μπάσκετ, βόλλευ, πινγκ-πονγκ, να προωθήσει την αξία της ομαδικότητας και να δημιουργήσει τους μελλοντικούς παίκτες της ανδρικής ομάδας. Σε αυτό το εγχείρημα, θεωρεί τους γονείς απαραίτητους και καταλυτικούς συνεργάτες. Η συμμετοχή τους και η συμμετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις του συλλόγου, συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών, που είναι απαραίτητες για την επιτυχία ενός ομαδικού αθλήματος.

Οι παρακάτω κανονισμοί αφορούν σε όλες τις ακαδημίες και τα τμήματα του Αθλητικού Ομίλου Πολυγύρου:

Ο κάθε αθλητής/τρια του συλλόγου έχει το δικαίωμα να:

 • Χρησιμοποιεί όλα τα προβλεπόμενα μέσα-εργαλεία και χώρους προπόνησης που έχουν ορισθεί από τον υπεύθυνο προπονητή και βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Α.Ο.Πολυγυρου.
 • Ζητά την παροχή υπηρεσιών από οποιοσδήποτε υπεύθυνο προσωπικό του συλλόγου αφού πρώτου ενημερώσει τον υπεύθυνο προπονητή του αθλητικού τμήματος του Α.Ο.Πολυγυρου που ανήκει(π.χ. μέλη του Δ.Σ.,εφορο τμηματος,γιατρο αν υπάρχει κ.α.)
 • Προσμένει ότι η προπονητικη διαδικασία πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβαλλον,από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατή η μέγιστη απόδοση του,συμφωνα με τις ικανότητες του.
 • Προσμένει ότι σε περίπτωση τραυματισμού κατά τη διάρκεια της προπόνησης θα του παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και μετέπειτα οδηγίες για την ίαση και αποθεραπεία.

Ο κηδεμόνας κάθε αθλητή/τριας του ΑΟΠ έχει υποχρέωση να:

 • Βοηθά το έργο του προπονητή και του συλλόγου, με σκοπό την βελτίωση της επίδοσης του αθλητή του ΑΟΠ.
 • Ενισχύει την διάθεση για προσπάθεια βελτίωσης του αθλητή, χωρίς όμως αυτό να αντιβαίνει στις οδηγίες του προπονητή του ΑΟΠ.
 • Να μη δίδει πληροφορίες που σχετίζονται με εσωτερικά θέματα του ΑΟΠ σε τρίτους.
 • Να μην απασχολεί τον αθλητή/τρια κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγωνα,διασπωντας την προσοχή τους από την προπόνηση η τον αγώνα.
 • Μη σχολιάζει αρνητικά ή επικριτικά αθλητές, στελέχη της διοίκησης, προπονητές του συλλόγου, δημοσιά μέσα ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο
 • Να συμβουλεύεται για οποία απορία έχει τον υπεύθυνο έφορο του τμήματος και όχι τον υπεύθυνο προπονητή
 • Να συμβουλεύεται για οποία απορία έχει τον υπεύθυνο έφορο του τμήματος , χωρίς όμως την ταυτόχρονη παρουσία του αθλητή/τριας.
 • Να μην απασχολεί τον προπονητή κατά την διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα.

Ο κάθε αθλητής/τρια του συλλόγου απαγορεύεται να:

 • Συμμετέχει σε προπόνηση άλλης ομάδας χωρίς την έγκριση του συλλόγου.
 • Δίδει πληροφορίες που σχετίζονται με εσωτερικά θέματα του ΑΟΠ(π.χ. κατάσταση προπόνησης, αξιολόγηση αθλητων,προπονητων κ.α) σε φιλάθλους, δημοσιογραφους,προπονητες ή διοικητικούς παράγοντες αλλού συλλογου,χωρις την έγκριση του ΑΟΠ.
 • Αρνηθει την συμμετοχή του σε αγώνα για λογούς προσωπικούς.
 • Σχολιάσει αρνητικά συναθλητη,στελεχος της διοίκησης, προπονητή του συλλογου,μεσα ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο κάθε αθλητής/τρια του συλλόγου έχει υποχρέωση να:

 • Χρησιμοποιεί μόνο τα προβλεπόμενα μέσα-εργαλεία και χώρους προπόνησης που έχουν ορισθεί από τον υπεύθυνο προπονητή και βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Α.Ο.Πολυγυρου.
 • Ακολουθεί τον Κώδικα Ηθικής Αθλητή του Α.Ο.Πολυγυρου.
 • Προσπαθεί για την καλύτερη επίδοση του στην προπόνηση και τον αγώνα.
 • Είναι ενημερωμένος για τους κανόνες της προπόνησης που έχει θέσει ο υπεύθυνος προπονητής και το πρόγραμμα των προπονήσεων και των αγώνων των τμημάτων που συμμετέχει.
 • Παρακολουθεί ως φίλαθλος και ίσως χρειαστεί να συμμετέχει ως βοηθητικό προσωπικο,τους αγώνες των άλλων τμημάτων του Α.Ο,Πολυγυρου,οποτε αυτό του ζητηθεί από τον προπονητή και τους υπευθύνους εφόρους.
 • Ενημερώνεται για το πρόγραμμα των αγώνων και προπονήσεων μετά από απουσία του(λόγω τραυματισμού κλπ)επικοινωνώντας με τον έφορο του συλλόγου.
 • Είναι παρών στο γήπεδο-αποδυτήρια 15 λεπτά πριν την έναρξη της προπονησης,για την προετοιμασία του για προπόνηση και είσοδο του στο χώρο προπόνησης την απαιτούμενη από τον προπονητή ώρα έναρξης της προπόνησης.
 • Είναι παρών στο γήπεδο 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.
 • Ενημερώνει τον προπονητή του για τυχόν τραυματισμό ή ασθένεια που εχει,πριν ξεκινήσει η προπόνηση και ακολουθεί τις οδηγίες του.
 • Παραμένει στον προπονητικο ή αγωνιστικό χώρο για όσο χρόνο απαιτείται από τον υπεύθυνο προπονητή.
 • Παραμένει για το χρονικό διάστημα που είναι απασχολημένος στη προπόνηση και στον αγωνα,χωρις να εξέλθει εκτός του χώρου προπόνησης ή αγωνιστικού χωρου,να συνομιλεί με παράγοντες, φιλάθλους, φίλους, συγγενείς που βρίσκονται μέσα ή έξω από το γήπεδο, χωρίς την άδεια του προπονητή.
 • Έχει αφήσει στα αποδυτήρια το κινητό του τηλέφωνο, όπως και κάθε άλλο αντικείμενο που δεν σχετίζεται με την προπονητή διαδικασία, φροντίζοντας για την ασφαλή αποθήκευση του.
 • Χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της προπόνησης και του αγώνα όλο τον εξοπλισμό(π.χ ρουχισμό κ.α.) που του έχει δοθεί από τον Α.Ο.Πολυγυρου
 • Μην χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένο από τον προπονητή, εξοπλισμό κατά της διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα(ρουχισμο,παπουτσι,επιγονατιδες κ.α.)
 • Φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου προπόνησης και την σωστή χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 • Παρακολουθεί και εφαρμόζει τις οδηγίες του προπονητη,χωρις να κριτικάρει ή να σχολιάζει.
 • Συμπεριφορά με ευγένεια και ήθος μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.

Ακολουθήστε μας,